Zmluvné podmienky

1) Zmluva o odťahu motorového vozidla musí byť uzatvorená minimálne tri dni pred odchodom do zahraničia.

2) Zmluva nadobúda platnosť až po zaplatení zmluvnej čiastky.

3) Po vyplnení formulára vám bude mailom odoslaná kópia zmluvy spolu s doplnkovou kartou ktorá vám bude slúžiť ako asistenčná karta.

4) Pri nutnosti odťahu voláte na číslo uvedené v doplnkovej karte.

5) Pri nakladaní a skladaní vášho auta bude vyhotovená fotodokumentácia vozidla.

6) Firma AMD Dušan Merašický nezodpovedá za veci uložené vo vnútri vozidla.

7) Vozidlo musí mať počas celej doby trvania zmluvy platnú STK, Emisnú kontrolu a platné PZP.

8) Vozidlo v čase poškodenia smie viesť len osoba oprávnená na vedenie daného motorového vozidla.

9) Na zmluvný odťah vozidla sa nevzťahuje dôjdenie paliva a defekt na pneumatike.

10) Vozidlo v čase poškodenia nesmie viesť osoba pod vplyvom alkoholu, návikových látok alebo liekov pri ktorých sa nedoporučuje viesť motorové vozidlo.

11) Podpisom zmluvy dávate firme AMD Dušan Merašický súhlas na overenie daných skutočností.

12) Pokiaľ sa zistí porušenie zmluvných podmienok alebo úmyselné poškodenie vozidla bude zmluvnej osobe fakturovaný odťah vozidla v plnej výške a to 0,50 € za kilometer.

Vaša žiadosť bola úspešne odoslaná.