Kontakt

Obchodný názov: AMD Dušan Merašický
Miesto podnikania: Chrabrany 110/44, 955 01 Topoľčany

Telefón: +421 905 195 369
E-mail: info@amd-merasicky.sk
E-mail: merasicky@amd-merasicky.sk

IČO: 37284711
IČ DPH: SK1020090632

OÚ Topoľčany
č.živ. reg. 406-8684

Vaša žiadosť bola úspešne odoslaná.