Formulár

AMD
Dušan Merašický
Kovarská 110/44
Chrabrany, Topoľčany 95501
IČO: 12345678
DIČ: 1234567890
Meno a priezvisko Zmluvné podmienky

1) Zmluva o odťahu motorového vozidla musí byť uzatvorená minimálne tri dni pred odchodom do zahraničia.

2) Zmluva nadobúda platnosť až po zaplatení zmluvnej čiastky.

3) Po vyplnení formulára vám bude mailom odoslaná kópia zmluvy spolu s doplnkovou kartou ktorá vám bude slúžiť ako asistenčná karta.

4) Pri nutnosti odťahu voláte na číslo uvedené v doplnkovej karte.

5) Pri nakladaní a skladaní vášho auta bude vyhotovená fotodokumentácia vozidla.

6) Firma AMD Dušan Merašický nezodpovedá za veci uložené vo vnútri vozidla.

7) Vozidlo musí mať počas celej doby trvania zmluvy platnú STK, Emisnú kontrolu a platné PZP.

8) Vozidlo v čase poškodenia smie viesť len osoba oprávnená na vedenie daného motorového vozidla.

9) Na zmluvný odťah vozidla sa nevzťahuje dôjdenie paliva a defekt na pneumatike.

10) Vozidlo v čase poškodenia nesmie viesť osoba pod vplyvom alkoholu, návikových látok alebo liekov pri ktorých sa nedoporučuje viesť motorové vozidlo.

11) Podpisom zmluvy dávate firme AMD Dušan Merašický súhlas na overenie daných skutočností.

12) Pokiaľ sa zistí porušenie zmluvných podmienok alebo úmyselné poškodenie vozidla bude zmluvnej osobe fakturovaný odťah vozidla v plnej výške a to 0,50 € za kilometer.
Číslo OP
Adresa
E-mail
Telefón
Cieľ cesty
Dátum odchodu (začiatok zmluv. vzťahu)
Dátum príchodu (koniec zmluv. vzťahu)
Počet osôb Vozidlo do 3,5t
Áno  Nie
Značka Typ
Rok výroby ŠPZ
Číslo karosérie
Adresa na zloženie
Vyplnením a odoslaním tejto žiadosti prehlasujete, že ste si riadne prečítali vyššie uvedené zmluvné podmienky a súhlasíte s nimi.
Odoslať
Vaša žiadosť bola úspešne odoslaná.